Publications

  1. Tiberini, A.; Manglli, A.; Taglienti, A.; Vučurović, A.; Brodarič, J.; Ferretti, L.; Luigi, M.; Gentili, A.; Mehle, N. Development and Validation of a One-Step Reverse Transcription Real-Time PCR Assay for Simultaneous Detection and Identification of Tomato Mottle Mosaic Virus and Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Plants 202211, 489. https://doi.org/10.3390/plants11040489. Access the article: https://www.mdpi.com/2223-7747/11/4/489 (IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK)
  2. Mehle, N.; Kutnjak, D.; Gutiérrez Aguirre, I., Ravnikar, M.; Bačnik, K.; Maksimović Carvalho Ferreira, O.; Brodarič, J.; Bajde, I.; Kitek, M.; Vučurović, A.Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) in pomen vode za njegovo razširjanje. Spletno predavanja na Občnem zboru Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave (29.3.2022.) (SPLETNO PREDAVANJE).
  3.  Vučurović, A., Kutnjak, D., Gutiérrez-Aguirre, I., Ravnikar, M., Bačnik, K., Maksimović Carvalho Ferreira, O., Fox,  A., Brodarič,  J., Bajde, I., Kitek, M. and Mehle, N. Tomato brown rugose fruit virus in aqueous environments – survival and significance of water-mediated transmission. Book of Abstracts of 15th International Symposium of Plant Virus Epidemiology, 5-8. June 2022, Madrid, Spain, pp. 37. (ORAL LECTURE)
  4.  MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, BAČNIK, Katarina, MAKSIMOVIĆ, Olivera, BRODARIČ, Jakob, BAJDE, Irena, KITEK, Miha, VUČUROVIĆ, Ana. Pomen vode za razširjanje virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika. 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo: izvlečki referatov : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2022. Str. 59-60. ISBN 978-961-93447-8-1. (IZVEDENO PREDAVANJE)
  5.  VUČUROVIĆ, Ana, BRODARIČ, Jakob, TIBERINI, Antonio, LUIGI, Marta, FAGGIOLI, Francesco, MEHLE, Nataša. Virus lisavosti in mozaika paradižnika : nov sovražnik paradižnika in paprike. V: TRDAN, Stanislav (ur.). 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo: izvlečki referatov: 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2022. Str. 140-141. ISBN 978-961-93447-8-1. (POSTER)