Cilji projekta

Cilji projekta XylVec so:

(i) izboljšati pristope laboratorijskega določanja bakterije Xylella fastidiosa

(ii) ugotoviti kateri znani in potencialni prenašalci bakterije Xylella fastidiosa se pojavljajo pri nas

(iii) opraviti popis gostiteljskih rastlin

(iv) zbrati in dopolnjevati podatke v podporo odločitev Službe za varstvo rastlin, med drugim tudi priprava priporočil za oljkarje in podlag za načrt izrednih ukrepov za primer najdbe X. fastidiosa

(iv) strokovni in splošni javnosti nuditi informacije o boleznih, ki jih povzroča X. fastidiosa in o tem, kako se lahko zavarujejo.