ANNUAL REPORTS

Partnerji projekta: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Bioresources unit from the Health & Environment Department of the Austrian Institute of Technology GmbH, Tulln, Avstrija (AIT), Odsek za tehnologije znanja, Inštitut Jožef Stefan (IJS), Department of Biotechnology at the University of Verona (UV), Stellenbosch University, Republic of South Africa (SU)

V skladu s časovico projekta do 24 meseca izvajanja so bile vse (100 %) predvidene aktivnosti izvedene.

Izsledek D1: znanstveni članek o bioinformatski analizi okuženih rastlin vinske trte [COBISS.SI-ID 58895619]

Izsledek D2: Protokol za regenracijo protoplastov je postavljen.

Izsledek D3: Optimiziran protokol za transformacijo/genomsko urejanje objavljen v znanstvenem članku  [COBISS.SI-ID 121833731]

 

Mejnik M1

Skupaj s partnerji IJS, UV, AIT in SU smo določili genske identifikatorje, variante S-gena DMR6, ki naj bi jih vključili v nadaljnje raziskave. Vsi meta podatki, nujni za nadaljnje delo, so bili organizirani. Prav tako smo z algoritmi strojnega učenja določili nove gene, relevantne za razvoj bolezni. Rezultati tega sklopa raziskav so bili objavljeni v znanstvenem članku [COBISS.SI-ID 58895619].

Mejnik M2

Mlada raziskovalka, članica projektne skupine NIB je skupaj z italijanskim projektnim partnerjem UV priplavila protopalste iz rastlin vinske trte, priplavila sistem za njihovo regeneracijo, ga iz Univerze v Veroni prenesla na NIB in protoplaste uspešno regenerirala.

Mejnik M3

V sodelovanju NIB UV, SU, AIT smo dizajnirali in izbrali vodeče gRNA za tarčno specifična mesta in test cepitve in vitro. Protoplaste smo uspešno transformirali in jih nato regenerirali. Uspešno smo s CRISPR/Cas9 transformirali krompir in objavili znanstveni članek o tej transformaciji [COBISS.SI-ID – 121833731]